Ett ljus i mörkret!

"Jag smyger mig fram till byggnaden, ingen i närheten, det är knäpptyst... Jag klättrar upp och smyger längs taket, inspekterar alla rum, ingen där, 1 datarum. Jag har med mig ca. 3 liter diesel, fördelade i lika många flaskor. Adrenalinet pumpar så in i helvete... Jag tänder eld på de rödspritindränkta tygstumparna som sticker ut ur flaskorna, jag slår in fönstret med kofoten och kastar molotoven med full kraft in i väggen. Flaskan krossas... Jag använder dieselbensin för att det ska brinna längre. Jag springer till nästa rum, slår in fönstret, river ner persiennerna och häller ut dieseln över datorerna, det börjar brinna. Jag springer längs taket och hoppar ner i det tjocka gräset, vänder mig om och ser den tjocka röken fylla himlen, sedan försvinner jag... spårlöst."
Så kan det gå till! Vi fick denna anonyma berättelse efter att ha publicerat nummer ett. Aktivisten skriver vidare att aktionen han/hon talar om inträffade den 24:e September 1995 mot SCAN i Umeå. Vi uppmuntrar er till att skicka in liknande berättelser eller rapporter om ni deltagit vid någon direkt aktion mot djurförtryckare.

Det sprider sig, kan vi lugnt konstatera. Efter en viss (media?) koncentrering i Umeå sprider sig "viruset" nu som en löpeld. Det är så skönt att se en djup empati, för djur och natur ersätta denna förintande apati som försatt oss alla i denna fruktansvärda situation, då skogarna lemlästas och skövlas, vattendragen utnyttjas och förgiftas. Då djuren får sina liv reducerade till biologiska maskiner helt utan andra behov än att bejaka människors behov och intressen.
Vi lever i ett samhälle där människan tvingas in i på en enkelriktad väg med bara ett slut. Där människan blir bestulen på sin integritet och tvingas till lydnad, underkastelse, och passivitet. Ifrågasättande är något dumt & farligt som bestraffas av makten/kapitalet!
De icke-mänskliga djuren är idag den mest utsatta gruppen av individer som utnyttjas med profit som orsak. Vem är då skyldig till ovannämnda? I praktiken, DU...och alla andra som inte på något sätt försöker stoppa detta. Jag vet att det är mäktiga krafter att bekämpa, men långt ifrån omöjliga, med tålamod! Vi börjar se ett ljus i mörkret, och det lyser allt starkare. Denna mörka tunnel börjar kanske få ett slut. Måste få ett slut!
Dagens demokrati gäller endast de som har råd, de som redan har makt. Pengar = Makt! Så för att välja att spela efter deras spelregler måste man vara dum nog att tro på dem, vilket är svårt att göra när det är deras girighet och suktan efter mer makt som upprätthåller denna vidriga ordning.

Facklan är inte bunden till någon existerande organisation. Den är partipolitiskt och religiöst obunden. Eventuellt intjänade pengar går direkt till fortsatt utveckling av Facklan. Ingen personlig profit. Redaktionen behöver inte nödvändigtvis dela uppfattning med allt som publiceras i Facklan. Vi vill inte uppmana till något brottsligt, bara underhålla. Redaktionen har valt att jobba under anonymitet p.g.a. rädsla för diverse repressalier. Vår tidigare Box adress har upphört under en del abrupta former så skicka tills vidare posten och beställningar till Djurrättsalliansen, Umeå, så skickar de posten vidare till oss:

Djurrättsalliansen
Box 6092
906 04 Umeå


Vår E-post adress är: facklan1@hotmail.com

Skicka mer än gärna in dina åsikter till oss så publicerar vi dem, om inget annat nämns.facklan